Nieuws

Op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en Welzijn, Lokaal beleid, Persberichten

Het wijkgezondheidscentrum aan de Boerenkrijglaan in Herentals is nu één jaar actief en vraagt bijkomend geld omdat het verliezen draait. Er wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW voor een bijkomende lening. Na één jaar zijn er amper 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen. Dat is geen goede …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Tweede budgetwijziging 2017 Deze budgetwijziging bevat onder meer het voorzien van een renteloze lening van ongeveer 1,25 miljoen euro aan het OCMW voor de aankoop van een grond gelegen langs de Vossenberg en bijna een verdubbeling van het budget nodig voor de heraanleg van het binnengebied (incl …

Op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Woonbeleidsconvenant Het bestuur wil een convenant afsluiten met het Vlaams Gewest voor een bijkomend aantal van 33 sociale woningen.  Dit convenant is nodig om subsidies te kunnen krijgen.  Omdat Herentals reeds ruim boven het door het Vlaams Gewest opgelegde bindend sociaal objectief uitkomt en …

Blikvangers

 • Theo Francken komt naar Herentals!

  Graag verwelkomen wij u op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari 2018. Samen met onze gastspreker Theo Francken klinken we samen op het nieuwe jaar. U bent welkom vanaf 20 uur in de Kosh Campus te Herentals
 • N-VA Herentals maakt iedereen burgemeester

  Hoe zou u zelf onze stad besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Herentals, noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)
 • Lid worden

  Lid worden van N-VA Herentals?

  Kunt u zich vinden in onze standpunten, onze ideeën en visies? Heeft de stad volgens u vernieuwing, verandering en vooruitgang nodig? Samen met u gaan we zorgen voor de toekomst van uw stad. Wilt u lid worden van N-VA Herentals? Contacteer onze ledenverantwoordelijke Bert Hendrickx (bert.hendrickx@n-va.be) of vul het webformulier in.