Nieuws

Op 5 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vorige week fulmineerde burgemeester Bertels (sp.a) over het gebrek aan gewestelijke investeringen in fietspaden in onze regio. Een bliksemafleider voor het gebrek aan gemeentelijke investeringen? Want iedereen weet dat er op heel wat invalswegen werken aan de gang zijn, zoals richting Grobbendonk …

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Algemene vergaderingen bovengemeentelijke organisaties Op de agenda stond de goedkeuring van de agenda van de algemene vergaderingen en de vaststelling van de mandaten van verschillende organisaties: Pidpa, Pontes, CIPAL, IKA, IOK, IOK afvalbeheer, Iveka.  De N-VA fractie onthield zich bij deze …

Op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en Welzijn, Lokaal beleid, Persberichten

Het wijkgezondheidscentrum aan de Boerenkrijglaan in Herentals is nu één jaar actief en vraagt bijkomend geld omdat het verliezen draait. Er wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW voor een bijkomende lening. Na één jaar zijn er amper 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen. Dat is geen goede …

Blikvangers

  • N-VA Herentals maakt iedereen burgemeester

    Hoe zou u zelf onze stad besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Herentals, noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)
  • Lid worden

    Lid worden van N-VA Herentals?

    Kunt u zich vinden in onze standpunten, onze ideeën en visies? Heeft de stad volgens u vernieuwing, verandering en vooruitgang nodig? Samen met u gaan we zorgen voor de toekomst van uw stad. Wilt u lid worden van N-VA Herentals? Contacteer onze ledenverantwoordelijke Bert Hendrickx (bert.hendrickx@n-va.be) of vul het webformulier in.