Gemeenteraadsleden NVA Herentals

In de gemeenteraad

Onze acht gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden zijn er voor u!

Elke maand doen wij vanuit de oppositie concrete voorstellen voor een beter Herentals.

Een vraag, een voorstel, een klacht? Contacteer ons op herentals [at] n-va.be .

Nieuws over dit onderwerp

Uit de gemeenteraad van 7 november 2017

Tweede budgetwijziging 2017 Deze budgetwijziging bevat onder meer het voorzien van een renteloze lening van ongeveer 1,25 miljoen euro aan het OCMW voor de aankoop van een grond gelegen langs de …

Uit de gemeenteraad van 3 oktober 2017

Woonbeleidsconvenant Het bestuur wil een convenant afsluiten met het Vlaams Gewest voor een bijkomend aantal van 33 sociale woningen.  Dit convenant is nodig om subsidies te kunnen krijgen.  Omdat …

Uit de gemeenteraad van 5 september 2017

Huishoudelijk reglement skatepark stadspark De N-VA keurde dit reglement goed hoewel het met haken en ogen aaneenhangt.  Zo zijn er geen bepalingen wie zal controleren en wat de gevolgen zijn bij …