Gemeenteraad moet afstand nemen van leugens Bertels

Op 19 maart 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Mobiliteit

De bussen in de Kempen hebben al heel wat stof doen opwaaien. Figuurlijk dan, want in werkelijkheid gaat het om 25 oudere modellen voor onze ganse provincie, waarvan er maximaal 8 tijdelijk in de Kempen ingezet worden, in ruil voor de allernieuwste en groenste modellen. Dat kwatongen spraken over tot 400 rommelbussen die voorgoed in onze regio gedumpt zouden worden, kan niet door de beugel. De Lijn was “not amused” en wees schepen Bertels (sp.a) hiervoor recent (01.02.2017) terecht in een scherpe brief aan het schepencollege van Herentals (zie bijlage). Dat hij pertinent desinformatie bleef verspreiden en er zelfs een actie rond opzette, vindt de vervoersmaatschappij “misplaatst” en “te betreuren”. N-VA Herentals sluit zich hierbij aan en vraagt dat de gemeenteraad zich distantieert van de actie.

Bewuste bangmakerij

Het voorstel om afstand te nemen van de foutieve communicatie en actie wordt nu dinsdag ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd (zie bijlage). Hierbij wil de partij een duidelijk signaal geven dat het niet kan dat een schepen van de Keizerstede zijn burgers bewust bang maakt met leugens en informatie achterhoudt (met name dat de Kempen net de groenste bussen krijgen vanaf maart). Hij was thans niet gehinderd door een gebrek aan voorkennis, want het dossier werd een jaar geleden al geduid met cijfers in het Vlaams parlement waar schepen Bertels zetelt. Bovendien werd de misplaatste maskers-actie deze week nog op touw gezet, terwijl ondertussen de correcte feiten en cijfers meermaals door De Lijn werden verschaft. Het is beneden alle peil dat een schepen en zowaar de toekomstige burgemeester van Herentals zijn burgers bewust foutief informeert.

Vanaf maart allernieuwste bussen

De maximaal 8 oudere bussen die tijdelijk in de Kempen ingezet worden, houdt De Lijn waar mogelijk trouwens in reserve. Ze rijden dus niet eens alle 8 uit. Voor deze minimale toegeving oogsten we na een paar maanden al het enorme voordeel dat die oudere modellen als eerste door de allernieuwste en groenste exemplaren vervangen worden. Die zijn al besteld en worden verwacht vanaf maart en de Kempen staan dan op de eerste rij om ze te ontvangen en gaan er dit jaar dus nog sterk op vooruit. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is