N-VA Herentals ijvert voor subsidies voor àlle sportclubs

Op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Persberichten, Sport en vrije tijd

Voetbalclubs VC Herentals en K Noordstar VV krijgen gloednieuwe ondergrond met kunstgras op hun terreinen. SKS herentals opteert voor drainage, verlichting en een degelijk sproeisysteem.  Het stadsbestuur trekt daarvoor ruim 600 000 euro uit.  Op de gemeenteraad ligt nu ook het voorstel voor om zich als bestuur borg te stellen voor de restfinanciering van 80.000 euro per club voor de beide kunstgrasvelden. Uitstekende ondersteuning, vindt N-VA Herentals, die expliciete pleitbezorger is van het ondersteunen van het verenigingsleven. Wat de partij betreft, is een regeling nodig die dezelfde zekerheid biedt aan de overige sportclubs op het grondgebied.  Een concreet voorstel daarvoor legt de partij ter stemming voor op de gemeenteraad van nu dinsdag.

K Noordstar VV, VC Herentals en SKS Herentals kunnen rekenen op een gulle ondersteuning vanwege het stadsbestuur.  Prima, vindt N-VA Herentals. Op de gemeenteraad merkte CD&V eerder zelf al op dat ook andere clubs een gelijkaardig duwtje in de rug verdienen. N-VA Herentals is het daarmee eens.  Fractievoorzitter Kathleen Laverge: “Onze stad telt heel wat sportclubs en dat moeten we echt koesteren.  Sporten en bewegen bevordert niet alleen het verenigingsleven maar ook de gezondheid van menig Herentalsenaar en aangesloten leden van buurgemeenten.  Het voorbeeld van de subsidiëring van de voetbalclubs mag wat ons betreft navolging krijgen en we willen dit graag verankeren.

N-VA Herentals dient daarom een amendement in dat een gelijkaardige steun voor andere sportverenigingen in de Keizerstede regelt. Laverge: “Eerder merkte de schepen al terecht op dat steun ook mag afhangen van de grootte van de club en ook die redenering volgt N-VA.  Daarom juist vragen we om een principieel akkoord voor steun voor alle sportclubs in te schrijven, die rekening houdt met de grootte/ledenaantal van de clubs en eventuele andere criteria die het stadsbestuur eraan wil koppelen.  Het voornaamste is dat de andere sportclubs op gelijke voet behandeld worden en zich verzekerd weten van gelijkaardige en gelijkwaardige ondersteuningsmogelijkheden op het ogenblik dat hun club die nodig heeft.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is