Uit de gemeenteraad van 5 december 2017

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Algemene vergaderingen bovengemeentelijke organisaties

Op de agenda stond de goedkeuring van de agenda van de algemene vergaderingen en de vaststelling van de mandaten van verschillende organisaties: Pidpa, Pontes, CIPAL, IKA, IOK, IOK afvalbeheer, Iveka.  De N-VA fractie onthield zich bij deze punten, niet zozeer wegens de voorgestelde agenda’s maar wel omdat bij vaststellen van de mandaten de oppositie er niet aan te pas komt.  Alleen voor IOK afvalbeheer stemden we tegen omdat deze organisatie nog altijd niet geantwoord heeft op een brief vanuit de gemeenteraad van begin 2016.

Smart city in Herentals

N-VA wees op het initiatief van de Vlaamse regering (minister Muyters) die een pot geld ter beschikking stelt van gemeenten die het voortouw willen nemen in Smart City toepassingen (Internet of Things).  Het blijkt dat het bestuur liever de kat uit de boom wil kijken en niet op dit initiatief wil ingaan, hoewel CIPAL staat te springen om een toepassing in de Kempen te lanceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is