Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vorige week fulmineerde burgemeester Bertels (sp.a) over het gebrek aan gewestelijke investeringen in fietspaden in onze regio. Een bliksemafleider voor het gebrek aan gemeentelijke investeringen? Want iedereen weet dat er op heel wat invalswegen werken aan de gang zijn, zoals richting Grobbendonk …

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Algemene vergaderingen bovengemeentelijke organisaties Op de agenda stond de goedkeuring van de agenda van de algemene vergaderingen en de vaststelling van de mandaten van verschillende organisaties: Pidpa, Pontes, CIPAL, IKA, IOK, IOK afvalbeheer, Iveka.  De N-VA fractie onthield zich bij deze …

Op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en Welzijn, Lokaal beleid, Persberichten

Het wijkgezondheidscentrum aan de Boerenkrijglaan in Herentals is nu één jaar actief en vraagt bijkomend geld omdat het verliezen draait. Er wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW voor een bijkomende lening. Na één jaar zijn er amper 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen. Dat is geen goede …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Tweede budgetwijziging 2017 Deze budgetwijziging bevat onder meer het voorzien van een renteloze lening van ongeveer 1,25 miljoen euro aan het OCMW voor de aankoop van een grond gelegen langs de Vossenberg en bijna een verdubbeling van het budget nodig voor de heraanleg van het binnengebied (incl …

Op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Woonbeleidsconvenant Het bestuur wil een convenant afsluiten met het Vlaams Gewest voor een bijkomend aantal van 33 sociale woningen.  Dit convenant is nodig om subsidies te kunnen krijgen.  Omdat Herentals reeds ruim boven het door het Vlaams Gewest opgelegde bindend sociaal objectief uitkomt en …

Op 25 september 2017

Hoe zou u zelf onze stad besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over …