Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en Welzijn, Lokaal beleid, Persberichten

Het wijkgezondheidscentrum aan de Boerenkrijglaan in Herentals is nu één jaar actief en vraagt bijkomend geld omdat het verliezen draait. Er wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW voor een bijkomende lening. Na één jaar zijn er amper 350 patiënten voor 1,4 FTE huisartsen. Dat is geen goede …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Tweede budgetwijziging 2017 Deze budgetwijziging bevat onder meer het voorzien van een renteloze lening van ongeveer 1,25 miljoen euro aan het OCMW voor de aankoop van een grond gelegen langs de Vossenberg en bijna een verdubbeling van het budget nodig voor de heraanleg van het binnengebied (incl …

Op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Woonbeleidsconvenant Het bestuur wil een convenant afsluiten met het Vlaams Gewest voor een bijkomend aantal van 33 sociale woningen.  Dit convenant is nodig om subsidies te kunnen krijgen.  Omdat Herentals reeds ruim boven het door het Vlaams Gewest opgelegde bindend sociaal objectief uitkomt en …

Op 25 september 2017

Hoe zou u zelf onze stad besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over …

Op 5 september 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement skatepark stadspark De N-VA keurde dit reglement goed hoewel het met haken en ogen aaneenhangt.  Zo zijn er geen bepalingen wie zal controleren en wat de gevolgen zijn bij niet naleven van de bepalingen.  Ook wordt niet opgelegd dat er beschermende kledij moet gedragen …

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Wegenis Kinderdagverblijf Familiehulp Wolstraat. De N-VA legde een stemverklaring neer om haar tegenstem tegen de in se interessante wegenis tussen Wolstraat en De Hellekens te verantwoorden.  De N-VA vreest dat deze inschikkelijkheid van Familiehulp een pasmunt is om een bouwvergunning te bekomen …