Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 maart 2018, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

In de gemeenteraad van 27 maart steunt fractieleidster Kathleen Laverge de zorgverleners bij hun probleem om parkeerplaats te vinden in het centrum.  …

Op 5 december 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Algemene vergaderingen bovengemeentelijke organisaties Op de agenda stond de goedkeuring van de agenda van de algemene vergaderingen en de vaststelling van de mandaten van verschillende organisaties: Pidpa, Pontes, CIPAL, IKA, IOK, IOK afvalbeheer, Iveka.  De N-VA fractie onthield zich bij deze …

Op 7 november 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Tweede budgetwijziging 2017 Deze budgetwijziging bevat onder meer het voorzien van een renteloze lening van ongeveer 1,25 miljoen euro aan het OCMW voor de aankoop van een grond gelegen langs de Vossenberg en bijna een verdubbeling van het budget nodig voor de heraanleg van het binnengebied (incl …

Op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Woonbeleidsconvenant Het bestuur wil een convenant afsluiten met het Vlaams Gewest voor een bijkomend aantal van 33 sociale woningen.  Dit convenant is nodig om subsidies te kunnen krijgen.  Omdat Herentals reeds ruim boven het door het Vlaams Gewest opgelegde bindend sociaal objectief uitkomt en …

Op 5 september 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement skatepark stadspark De N-VA keurde dit reglement goed hoewel het met haken en ogen aaneenhangt.  Zo zijn er geen bepalingen wie zal controleren en wat de gevolgen zijn bij niet naleven van de bepalingen.  Ook wordt niet opgelegd dat er beschermende kledij moet gedragen …

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: In de gemeenteraad

Wegenis Kinderdagverblijf Familiehulp Wolstraat. De N-VA legde een stemverklaring neer om haar tegenstem tegen de in se interessante wegenis tussen Wolstraat en De Hellekens te verantwoorden.  De N-VA vreest dat deze inschikkelijkheid van Familiehulp een pasmunt is om een bouwvergunning te bekomen …